Vellea Home |

 

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα « VELLEA HOME CARD»
 
Κάθε πελάτης – επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
 
1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κατοικία στην Ελλάδα.
2. Να έχει ήδη υποβάλλει μέσω της ιστοσελίδας velleahome.gr αίτηση εγγραφής για έκδοση και παραλαβή κάρτας μέλους της Vellea Home, παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, ηλικία,  διεύθυνση  κατοικίας, τηλέφωνο,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (email). Με την υποβολή της αίτησης παρέχετε στην εταιρία την ρητή συγκατάθεσή σας για την  επεξεργασία  των  ως άνω  προσωπικών  σας  δεδομένων,  επιλέγοντας το  ειδικό  πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής.
3.     Για     την     ολοκλήρωση     της     εγγραφής     απαιτείται     να     δημιουργήσετε     προφίλ συμπληρώνοντας πλήρως και αληθώς τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα. Ο Πελάτης πρέπει    να    δώσει    τη    συγκατάθεσή    του,    επιλέγοντας    το    αντίστοιχο    ειδικό    πεδίο συγκατάθεσης,  προκειμένου  να  μπορεί  να  λαμβάνει  πληροφορίες  σχετικές  με  τις  ειδικές προσφορές  της  VELLEA HOME  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που  δηλώσατε  κατά την  διαδικασία  εγγραφής.  Η  εγγραφή  ολοκληρώνεται  επιλέγοντας  το  πεδίο  «Εγγραφή». Μόλις δημιουργηθεί την ηλεκτρονική κάρτα «VELLEA HOME CARD» ο πελάτης μπορεί να εισέλθει  στο  προφίλ  του.  Στην  κάρτα  θα  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του  χρήστη  – μέλους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ίδιο κατά την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τον όρο 2 της παρούσας, και ένας μοναδικός σειριακός αριθμός.
4.   Ένα   έχετε   ήδη   εγγραφεί   στο   πρόγραμμα   « VELLEA HOME CARD »   δεν   χρειάζεται   να επαναλάβετε την διαδικασία εγγραφής.
5. Για πελάτες που επιθυμούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα « VELLEA HOME CARD »  
 
χωρίς   προηγουμένως   να   έχουν   εγγραφεί   στον   ιστότοπο,   παρέχεται   η   δυνατότητα δημιουργίας προφίλ πελάτη στο ιστότοπο αυτομάτως, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο προγράμματος.
6. Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής κάρτας VELLEA HOME τα μέλη του προγράμματος έχουν την   δυνατότητα   να   επωφεληθούν   από   την   έκπτωση   που   παρέχει   η   εταιρίας   για συγκεκριμένα κάθε φορά προϊόντα, για τα οποία ενημερώνονται μέσω του ιστότοπου της εταιρία, ήτοι θα μπορούν να δουν στην περιγραφή του προϊόντος την ένδειξη «με VELLEA HOME CARD ». Η αξία του προϊόντος θα αναφέρεται και ξεχωριστά στον ιστότοπο για το συγκεκριμένο προϊόν.
7.    Οι    κάτοχοι    της    « VELLEA HOME CARD»    έχουν    επίσης    την    δυνατότητα    να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους προκειμένου να επωφεληθούν από τα προνόμια τόσο στα φυσικά  σημεία  πώλησης  των  προϊόντων  της  εταιρίας  όσο  και  στο  «Κέντρο  Κλήσεων  / Πληροφοριών» υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.
8. Αφού εγγραφείτε  επιτυχώς στο  πρόγραμμα  με  την έκδοση  της ηλεκτρονικής « VELLEA HOME CARD»  μπορείτε  να  ασκήσετε  τα  δικαιώματά  σας  ως  μέλη  του  προγράμματος ανεξάρτητα   από   τον   τρόπο   πραγματοποίησης   μελλοντικών   παραγγελιών   μέσω   του ιστότοπου.
9. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, δεν περιορίζεται η δυνατότητά  σας να  πραγματοποιείτε  παραγγελίες  και αγορές  ελεύθερα  από τον  ιστότοπο velleahome.gr.
10.   Οι   εκπτώσεις   και   τα   προνόμια   που   παρέχονται   από   την   εταιρία   στα   μέλη   του προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές.
11. Το μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία προβαίνοντας στις αντίστοιχες τροποποιήσεις του προφίλ του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προνομιών εξαιτίας της μη έγκαιρης ή ακριβούς ενημέρωσης της για αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του μέλους.
12.  H  Εταιρεία  συλλέγει  τα  υπό  στοιχείο  2  της  παρούσας  προσωπικά  δεδομένα  που συμπληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους για τη συμμετοχή τους στο  πρόγραμμα  « VELLEA HOME CARD »,  και  τα  επεξεργάζεται  αποκλειστικά  για  τους σκοπούς   που   αναλύονται   στους   παρόντες   όρους,   όπως   ενδεικτικά   για   τη   λήψη   και αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, την ικανοποίηση παροχής προνομίων του μέλους κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο,
 
λαμβάνοντας   υπόψη   τους   σκοπούς   επεξεργασίας.   Σε   κάθε  περίπτωση  η  Εταιρεία  θα διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των μελών καθώς και την δήλωση συγκατάθεσης τους εντός  έξι  (6)  μηνών  από  τότε  που  θα  εκλείψει  ο  νόμιμος  λόγος  επεξεργασίας  τους  (όπως ενδεικτικά   από   τον   χρόνο   οικειοθελούς   διαγραφής   ή   αποκλεισμού   μέλους   από   το πρόγραμμα).
13. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει την διαγραφή του από το πρόγραμμα
 
« VELLEA HOME CARD »,  ανά  πάσα  στιγμή  ή  μετά  την  εκτέλεση  και  την  πληρωμή  της τυχόν τρέχουσας παραγγελίας, παραιτούμενο ταυτόχρονα από κάθε προνόμιο που παρέχει η  κάρτα.  Η  ενέργεια  αυτή  είναι  δυνατή  μέσω  του  προφίλ  του  πελάτη  στον  ιστότοπο  της εταιρίας.
14.   H   Εταιρεία   διατηρεί   το   δικαίωμα   να  τροποποιήσει   οποτεδήποτε   τους   όρους   της παρούσας,  ήτοι  τις  διαδικασίες  έκδοσης  καρτών  και  χορήγησης  εκπτώσεων,  με  σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.velleahome.gr, να προβαίνει στην διαγραφή μέλους από το πρόγραμμα «  VELLEA HOME CARD »  ή/και στην διαγραφή και ακύρωση των τυχόν προνομίων του, εφόσον διαπιστώσει ότι το μέλος παραβίασε τους παρόντες όρους ή συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο, παραπλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο.
15.  H  Εταιρεία  δικαιούται  οποτεδήποτε  να  παύσει  τη  λειτουργία  της  « VELLEA HOME CARD »  υπό  την  προϋπόθεση  της  αμελλητί  ειδοποίησης  των  μελών.  Οι  παραγγελίες  που πραγματοποιήθηκαν  από  μέλη  της  « VELLEA HOME CARD»  μέχρι  την  σχετική  τους ειδοποίηση  θεωρούνται  έγκυρες  και  ισχυρές  και  οφείλουν  να  εκτελεστούν  δεόντως.  Από την  λήψη  της  σχετικής  ειδοποίησης  και  έπειτα,  τυχόν  παραγγελίες  μελών  ενδέχεται  να έχουν   καταχωρηθεί   στο   αρχείο   παραγγελιών   της   εταιρίας   ωστόσο   η   εταιρία   δεν υποχρεούται να τις εκτελέσει.
16.  Για  οιαδήποτε  πληροφορία  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  « VELLEA HOME CARD»  και καθώς  και  την  επεξεργασία  και  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  του,  το  μέλος δύναται  να  απευθυνθεί  την  Υπεύθυνη  Προστασίας  Δεδομένων  της  εταιρίας Mebeli Videnov EOOD,  κα.  NINA  VLADIMIROVA,  με  αποστολή  email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 211 1 984 984
17.  Επιπλέον  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  έχετε  το  δικαίωμα  προσφυγής  στην αρμόδια        εποπτική        αρχή        (Αρχή        Προστασίας        Δεδομένων        Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ).
18.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πώς  χρησιμοποιούμε  τα  δεδομένα  σας,
 
ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε σας παραπέμπουμε στην Πολιτική   Απορρήτου   της   Εταιρείας   που   θα   βρείτε   διαθέσιμη    στον   ιστότοπο   μας https://velleahome.gr/politiki-aporritoy
Οι  παρόντες  Όροι  δημοσιεύονται  και  ισχύουν  από  τις  10/4/2019, / Τελευταία Ενημέρωση στις 1/9/2021/

 

 

Ακολουθησε μας