Vellea Home |

Άρθρο 112. (1) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ζητώντας από τον πωλητή να επανορθώσει την μη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του αγαθού. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην επισκευή του προϊόντος ή την αντικατάστασή του με ένα καινούργιο, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η επιλογή του τρόπου αποζημίωσης είναι δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη επιλογή.
(2) Θεωρείται ότι ένας τρόπος αποζημίωσης του καταναλωτή είναι δυσανάλογος, εάν η χρήση του συνεπάγεται υπερβολικά υψηλό κόστος για τον πωλητή σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη:
1. την αξία του καταναλωτικού αγαθού, εάν δεν υπήρχε αναντιστοιχία.
2. την σπουδαιότητα της αναντιστοιχίας
3. την δυνατότητα να προσφερθεί στον καταναλωτή ένας άλλος τρόπος αποζημίωσης ο οποίος δεν θα τον ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα.
Άρθρο 113. (1) (Καινούργια παρ. - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011).  Όταν το καταναλωτικό αγαθό δεν αντιστοιχεί στη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει την μη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης κατάσταση του αγαθού.
2) (Προηγούμενη παρ. 1 – Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Η επανόρθωση της μη σύμφωνης με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του καταναλωτικού αγαθού πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης εκ μέρους του καταναλωτή.
(3) (Προηγούμενη παρ. 2, τροπ. - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Μετά τη λήξη της περιόδου σύμφωνα με την παρ. 2, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να ζητήσει μείωση της τιμής του καταναλωτικού αγαθού, σύμφωνα με το άρθρο 114.
4) (Προηγούμενη παρ. 3 - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Η επανόρθωση της μη σύμφωνης με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του καταναλωτικού αγαθού είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν οφείλει έξοδα για την αποστολή του καταναλωτικού αγαθού ή για υλικά και εργασία σχετικά με την επισκευή του προϊόντος, και δεν πρέπει να υφίσταται ιδιαίτερη ταλαιπωρία.
(5) (Προηγούμενη παρ. 4 - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να διεκδικεί και αποζημίωση για ζημιές που έχει υποστεί λόγω της αναντιστοιχίας.
Άρθρο 114. (1) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση της αίτησής του σύμφωνα με το άρθρο. 113, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα εξής:
1. την καταγγελία της σύμβασης και την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τον ίδιο
2. την μείωση της τιμής.
(2) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή τη μείωση της τιμής του προϊόντος, όταν ο έμπορος συμφωνήσει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του καταναλωτικού αγαθού με καινούργιο ή στην επισκευή του προϊόντος εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του καταναλωτή.
(3) (Καινούργια παρ. - Φ.Ε.Κ. 61 του 2014, σε ισχύ από τις 25/07/2014). Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει την αίτηση καταγγελίας της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί από τον καταναλωτή, σε περίπτωση που  αφού έχει ικανοποιήσει τρεις αιτήσεις του καταναλωτή για την επισκευή του ίδιου προϊόντος εντός της περιόδου εγγύησης βάσει του άρθρου 115, προκύψει άλλη μια αναντιστοιχία του αγαθού με τη σύμβαση πώλησης.
(4) (Προηγούμενη παρ. 3 - Φ.Ε.Κ. 61 του 2014, σε ισχύ από τις 25/07/2014). Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει καταγγελία της σύμβασης, εάν η αναντιστοιχία του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση δεν είναι σημαντική.
Άρθρο 115. (1) Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του δυνάμει του παρόντος άρθρου, εντός δύο ετών από την παράδοση του καταναλωτικού αγαθού.
(2) Η προθεσμία της παρ. 1 αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή ή την αντικατάσταση του καταναλωτικού αγαθού ή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς.
(3) Η άσκηση του δικαιώματος του καταναλωτή σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη προθεσμία άσκησης αγωγής, διαφορετική από την προθεσμία  της παρ. 1.
Άρθρο 119. (1) Η αίτηση για την παροχή εμπορικής εγγύησης πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες για τα εξής: 1. Τα δικαιώματα των καταναλωτών που προκύπτουν από την εγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 112-115, και δηλώνεται σαφώς ότι η εμπορική εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα των καταναλωτών που προκύπτουν από την εγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 112-115, και, συγκεκριμένα, ότι, παρά την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη αντιστοιχίας του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης και με την εγγύηση. 2. Το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης. 3. Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της, και συγκεκριμένα: τους τρόπους υποβολής αιτήσεων, την προθεσμία της εμπορικής εγγύησης, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου που παρέχει την εμπορική εγγύηση και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου στο οποίο μπορεί να υποβληθεί η αίτηση εμπορικής εγγύησης, όταν το εν λόγω πρόσωπο είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που παρέχει την εμπορική εγγύηση. (2) Σε περίπτωση που η εμπορική εγγύηση παρέχεται από κατασκευαστή, ο οποίος δεν έχει αντιπρόσωπο στη χώρα, και στην αίτηση παροχής εμπορικής εγγύησης λείπουν οι πληροφορίες της παρ. 1, σημ. 1, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στον καταναλωτή με κατάλληλο τρόπο από τον πωλητή. (3) Οι πληροφορίες της παρ. 1, σημ. 1,  πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευανάγνωστες.
Άρθρο 122. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε αναντιστοιχία του αγαθού με τη σύμβαση πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων αγαθών, όταν μετά την παράδοση, την αρχική εξέταση ή την αποθήκευση, την εγκατάσταση, τη δοκιμή ή τη λειτουργία διαπιστώσει διαφορές με τη σύμβαση πώλησης.
Άρθρο 123. (1) Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για το αγαθό ή την υπηρεσία, ανεξαρτήτως αν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. (2) Όταν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση του προϊόντος και η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται με την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα άλλο, αντίστοιχο με τη σύμβαση, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τους αρχικούς όρους εγγύησης του καταναλωτή. Όταν η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται με την επισκευή του αγαθού, οι επισκευές σημειώνονται στην κάρτα εγγύησης και η διάρκεια της επισκευής προστίθεται στην περίοδο της εγγύησης.
Άρθρο 124. (1) Κατά την υποβολή της αίτησης αποκατάστασης ενός αγαθού ο καταναλωτής μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, την αντικατάσταση του αγαθού με ένα άλλο αντίστοιχο με τη σύμβαση πώλησης, την μείωση της τίμης ή την δωρεάν επισκευή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 113 και 114. (2) Κατά την υποβολή της αίτησης αποκατάστασης μιας υπηρεσίας ο καταναλωτής μπορεί να διεκδικήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σύμβαση, την μείωση της τιμής ή την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.
Άρθρο 125. (1) Η αίτηση αποκατάστασης πρέπει να υποβληθεί στον έμπορο ή σε εξουσιοδοτημένο από τον έμπορο πρόσωπο. (2) Η αίτηση μπορεί να να υποβληθεί γραπτώς ή προφορικώς. (3) Όταν υποβάλει αίτηση αποκατάστασης ο καταναλωτής προσδιορίζει το αντικείμενο της αίτησης, τον προτιμώμενο από τον ίδιο τρόπο ικανοποίησης της απαίτησης, και κατά συνέπεια, το ποσό που διεκδικεί, καθώς και την διεύθυνση επικοινωνίας. (4) Κατά την υποβολή της αίτησης ο καταναλωτής οφείλει να προσκομίσει και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα: 1. απόδειξη ή τιμολόγιο 2. πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την αναντιστοιχία του αγαθού ή της υπηρεσίας με τη σύμβαση πώλησης. 3. άλλα έγγραφα για τη θέσπιση του αιτήματος όσον αφορά την βασιμότητα και το ύψος του.
Άρθρο 126. (1) Η αίτηση αποκατάστασης  καταναλωτικού αγαθού μπορεί να υποβληθεί εντός δύο ετών από την παράδοση του αγαθού, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες από την διαπίτωση της αναντιστοιχίας με τη σύμβαση πώλησης. Η αίτιση αποκατάστασης υπηρεσιών μπορεί να υποβληθεί εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση της αναντιστοιχίας της υπηρεσίας με την σύμβαση πώλησης. (2) Η προθεσμία της παρ. 1 αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή του καταναλωτικού αγαθού ή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς. (3) Εάν ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση του αγαθού και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης σύμφωνα με την παρ. 1, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της εμπορικής εγγύησης.
Άρθρο 127. (1) Ο έμπορος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούνται να δεχθούν την αίτηση αποκατάστασης, εφόσον η ίδια έχει υποβληθεί εγκαίρως. (2) Ο έμπορος υποχρεούται να τηρεί αρχείο γία όλες τις αιτήσεις επιστροφής και αποκατάστασης που έχουν υποβληθεί στον ίδιο ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. (3) Κατά την υποβολή της αίτησης τα πρόσωπα της παρ. 1 την περιγράφουν υποχρεωτικά στο αρχείο, ενώ στον καταναλωτή εκδίδεται ένα έγγραφο που περιέχει την ημερομηνία, τον αριθμό υπό τον οποίο έχει καταχωρηθεί η αίτηση αποκατάστασης, το είδος του αγαθού και την υπογραφή του προσώπου που έλαβε την αίτηση. (4) Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στις ώρες εργασίας του εμπορικού καταστήματος όπου αγοράστηκε το αγαθό ή παραγγέλθηκε η υπηρεσία, στη διεύθυνση διαχείρισης του εμπόρου ή σε άλλο τόπο που έχει ορίσει ο έμπορος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε κάθε εμπορικό κατάστημα του εμπόρου εντός της χώρας, στο οποίο πραγματοποιείται παρόμοια εμπορική δραστηριότητα όπως στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το αγαθό. Η επιλογή του τόπου υποβολής της αίτησης ανήκει εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.
Άρθρο 128. (1) Εάν ο έμπορος έχει συμφωνήσει πως η αίτηση είναι βάσιμη, οφείλει να την ικανοποιήσει σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114. (2) Όταν ο έμπορος ικανοποιήσει την απαίτηση, εκδίδει σχετικά με αυτό ένα έγγραφο - μια πράξη, η οποία συντάσσεται σε δύο ομοιότυπα αντίτυπα, και δίνει οπωσδήποτε το ένα στον καταναλωτή.
Άρθρο 129. Η υποβολή αίτησης αποκατάστασης στον έμπορο δεν αποκλείει την άσκηση αγωγής.

Ακολουθησε μας